środa, 12 wrzesień 2012 10:13

Jak nauczyć psa komendy zostań?

Napisała 
Jak nauczyć psa komendy zostań? Anna Sychowicz fotopsy.com.pl

Komenda ZOSTAŃ może być przydatna, gdy chcemy odejść od psa lub udać się do innego pomieszczenia w domu. Trudno przecenić to ćwiczenie, które uczy naszego pupila panowania nad emocjami i respektowania poleceń niezależnie od okoliczności.

Warto jednak zastanowić się nad zasadnością używania specjalnego słowa ZOSTAŃ, które miałoby wzmocnić wydaną wcześniej komendę SIAD/WARUJ. Jako trener zwykle przekonuję kursantów do tego, żeby komendy SIAD i WARUJ były wyćwiczone tak, że nawet, jeśli przewodnik się oddala pies nadal je wykonuje. Wtedy niepotrzebna jest specjalna komenda ZOSTAŃ.

Jak nauczyć psa zostawania w SIADZIE/WAROWANIU?

Pies może nauczyć się zostawać w pozycji SIAD lub WARUJ, jeśli jest nauczony utrzymywania tej pozycji do czasu zwolnienia z komendy hasłem OK. Zostawanie w każdej z tych pozycji poprzedzamy zawsze kilkoma powtórzeniami ćwiczenia z przedłużaniem czasu w danej pozycji. Jeśli pies potrafi utrzymać pozycję SIAD/WARUJ przez 10-15 sekund, rozpoczynamy pierwsze ćwiczenie z zostawania. Wydajemy komendę SIAD lub WARUJ, a następnie robimy wykrok w tył, z przeniesieniem ciężaru ciała na nogę z tyłu i natychmiastowym powrotem do psa. Jeśli pies utrzymał pozycję, zwalniamy go OK. i nagradzamy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

W kolejnym etapie wydajemy komendę SIAD/WARUJ, a następnie robimy krok w tył i wracamy do psa. Jeśli pies utrzymał pozycję zwalniamy go OK. i nagradzamy. Aby pomóc psu utrzymać pozycję możemy podczas wykonywania kroku chwalić go DOOOBRYYY PIIIEESSS, a także wykorzystać gest oznaczający daną pozycję (dłoń uniesiona w górę oznacza siad, dłoń skierowana na podłogę oznacza waruj).

Jeśli pies utrzymuje pozycję SIAD/WARUJ, gdy wykonujemy jeden krok w tył, możemy rozpocząć ćwiczenia ze zmienną liczbą kroków. Początkowo wykonujemy powtórzenia ćwiczenia robiąc 1 - 4 kroków i bez zatrzymywania wracamy do psa. Ważne jest, by pies nie mógł przewidzieć liczby kroków, które wykonamy.

W kolejnym etapie ćwiczymy oddalanie się od psa na większą liczbę kroków, a następnie wprowadzamy dodatkowy element – zatrzymanie przewodnika w pewnej odległości od psa. Ponieważ pies na tym etapie potrafi już utrzymać pozycję SIAD/WARUJ do czasu, gdy przewodnik zwolni go z pozycji, należy pamiętać o nagradzaniu go na różne sposoby – raz smakołykiem, raz głaskaniem, innym razem zabawą.

Do tej pory ćwiczenia pozostawania w pozycji SIAD/WARUJ prowadziliśmy tak, że przewodnik oddalał się od psa wykonując kroki w tył. Jeśli umiejętność jest opanowana na tyle, że pies pozostaje gdy właściciel oddala się na 10 kroków bez problemu, możemy rozpocząć ćwiczenia oddalania się od psa, po wykonaniu zwrotu w tył. Znów zaczynamy od niewielkiej, zmiennej liczby kroków. Można także wprowadzić oddalanie się od psa tak, że jest on za naszymi plecami rozpoczynając ćwiczenie od pozycji SIAD/WARUJ przy nodze przewodnika. W pierwszym etapie powinniśmy kończyć to ćwiczenie w pozycji przewodnik naprzeciwko psa. Jeśli możemy oddalić się od psa na 10-15 kroków w ten sposób, możemy dołączyć dodatkowy element – obejście psa na zakończenie ćwiczenia tak, by przewodnik kończył ćwiczenie mając psa w pozycji SIAD/WARUJ przy lewej nodze.

Komenda ZOSTAŃ może być używana we wszystkich opisanych wyżej ćwiczeniach w momencie, gdy przewodnik zamierza oddalić się od psa. Moim zdaniem jednak nie jest ona potrzebna, gdyż wydana wcześniej komenda SIAD/WARUJ obowiązuje.

Czytany 25573 razy

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %